Aanleg van faunatunnel onder de Biltse Rading

Februari 2020

Er is op 20 januari 2020 begonnen met de aanleg van een faunatunnel onder de Biltse Rading. Het wordt een flinke buis van 3x2 meter doorsnede. De tunnel is een van de laatste twee schakels die het Kromme Rijngebied met het Noorderpark en de Vechtplassen verbinding

Er zijn al veel faunatunnels en -buizen onder de A12, A28 en A27 en de provinciale wegen. Daar wordt druk gebruik van gemaakt door dieren die pendelen tussen natuurgebieden. De Utrechtse weg (N 237) en de Biltse Rading stonden al langer op de nominatie voor zogenaamde 'ontsnippering'. Hier worden dieren regelmatig verkeersslachtoffer met alle narigheid voor het autoverkeer. De faunatunnel Biltse Rading verbindt de Voorveldse polder met de polder Hooge Kamp. Voor de Voorveldse polder wordt momenteel een natuurplan opgesteld. In het gebied van de Hooge Kamp wordt al langer aan verbetering van de natuur gewerkt (o.a. natuurbouw Hoogekampse Plas). Daarmee krijgt het gebied tussen De Bilt-zuid en Groenekan een goede natte en droge natuurverbinding. Onder de Utrechtseweg (N 237) wordt later dit jaar de laatste schakel aangelegd met een faunabuis ter hoogte van fort Griftensteijn, die de Voorveldse polder naar het zuiden aansluit op het Kromme Rijngebied.

 

 

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu