Beheerovereenkomsten 2021

November 2020

Er is nog beperkt ruimte om beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af te sluiten of uit te breiden. Voor 2021 is er vrijwel geen nieuw budget beschikbaar. Wel kan er een vergoeding gegeven worden voor nieuw aangelegde landschapselementen. Ook is er nog ruimte voor beheer bij watervoerende sloten: akkerranden, botanische graslandranden of ecologisch slootschonen. Wilt u uw overeenkomst nog uitbreiden? Neem dan snel contact op met de veldcoördinator van het collectief Utrecht Oost. d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl   tel  06-31513211 

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan