Beheerovereenkomsten 2021

November 2020

Er is nog beperkt ruimte om beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af te sluiten of uit te breiden. Voor 2021 is er vrijwel geen nieuw budget beschikbaar. Wel kan er een vergoeding gegeven worden voor nieuw aangelegde landschapselementen. Ook is er nog ruimte voor beheer bij watervoerende sloten: akkerranden, botanische graslandranden of ecologisch slootschonen. Wilt u uw overeenkomst nog uitbreiden? Neem dan snel contact op met de veldcoördinator van het collectief Utrecht Oost. d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl   tel  06-31513211 

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad