Beheerovereenkomsten 2021

November 2020

Er is nog beperkt ruimte om beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af te sluiten of uit te breiden. Voor 2021 is er vrijwel geen nieuw budget beschikbaar. Wel kan er een vergoeding gegeven worden voor nieuw aangelegde landschapselementen. Ook is er nog ruimte voor beheer bij watervoerende sloten: akkerranden, botanische graslandranden of ecologisch slootschonen. Wilt u uw overeenkomst nog uitbreiden? Neem dan snel contact op met de veldcoördinator van het collectief Utrecht Oost. d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl   tel  06-31513211 

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu