Bloeiende bermen in Westbroek

November 2020

De werkgroep biodiversiteit Westbroek heeft in oktober 2020 op verschillende plekken de bermen in Wetsbroek ingezaaid en ingeplant. Daar zijn volgend voorjaar bloeiende bolgewasjes en in de zomer bloemrijke stroken te zien. Ook insecten en vogels zullen ervan genieten!

De zaai- en plantactie werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting KIEM, de gemeente heeft de bermen in september gemaaid en Cor Bouwman heeft grond op de Huydecoperweg en de Korssesteeg losgemaakt. Vrijwilligers hebben daarna geplant en gezaaid.

De werkgroep biodiversiteit gaat in november de ‘wal’ aan het begin van de Insteekweg beplanten met onder andere bottelrozen, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, egelantier en vlier. In december worden vogelhuisjes gecontroleerd en schoongemaakt. Dan worden er ook nieuwe vogelhuisjes opgehangen in samenwerking met de ANV Noorderpark en zorgboerderij Nieuw Toutenburg (Maartensdijk).

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu