Evaluatie ganzenschade

Januari 1970

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft een enquête uitgezet om het schadebeleid te evalueren. Met de enquête hoopt de gebiedscommissie beter zicht te krijgen op de impact van de regeling op de bedrijfsvoering van boeren met overwinterende ganzen op hun land. Vrijwel het hele Noorderpark valt onder het overwintergebied van ganzen.  De bevindingen worden als advies aan de provincie Utrecht aangeboden.

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu