Evaluatie ganzenschade

Januari 1970

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft een enquête uitgezet om het schadebeleid te evalueren. Met de enquête hoopt de gebiedscommissie beter zicht te krijgen op de impact van de regeling op de bedrijfsvoering van boeren met overwinterende ganzen op hun land. Vrijwel het hele Noorderpark valt onder het overwintergebied van ganzen.  De bevindingen worden als advies aan de provincie Utrecht aangeboden.

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info