Evaluatie ganzenschade

November 2020

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft een enquête uitgezet om het schadebeleid te evalueren. Met de enquête hoopt de gebiedscommissie beter zicht te krijgen op de impact van de regeling op de bedrijfsvoering van boeren met overwinterende ganzen op hun land. Vrijwel het hele Noorderpark valt onder het overwintergebied van ganzen.  De bevindingen worden als advies aan de provincie Utrecht aangeboden.

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad