Evaluatie ganzenschade

Januari 1970

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft een enquête uitgezet om het schadebeleid te evalueren. Met de enquête hoopt de gebiedscommissie beter zicht te krijgen op de impact van de regeling op de bedrijfsvoering van boeren met overwinterende ganzen op hun land. Vrijwel het hele Noorderpark valt onder het overwintergebied van ganzen.  De bevindingen worden als advies aan de provincie Utrecht aangeboden.

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan