Excursie Biodiversiteit in Groenekan

September 2021

De wandeling gaat langs de overgangen tussen bos en landbouwgrond met aandacht voor agrarische natuur. U hoort ook over natuur inclusieve landbouw. De excursie met thema biodiversiteit is een programma onderdeel door de Agrarische natuurvereniging Noorderpark in de Week van de Duurzaamheid in De Bilt. Zie ook www.duurzaamdebilt.nl/agenda

 Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid van plant- en diersoorten en een goede balans daarin. Dat evenwicht is zo belangrijk want hoe meer soorten verdwijnen (of zeldzamer worden) hoe gevoeliger de natuur wordt voor plagen en extreme weersinvloeden.

 

 

Bart Specken, ecoloog en inwoner van De Bilt, geeft een simpel voorbeeld. “We kennen allemaal de eikenprocessierups. Daar kregen we last van omdat te weinig natuurlijke vijanden zijn, zoals vogels en sluipwespen die de rupsen eten, maar ook vleermuizen die de uitgekomen vlinders eten”. Bart vervolgt: “Om de balans weer te herstellen is het goed om het leefgebied van deze soorten te herstellen. Dat betekent niet alleen nestkastjes ophangen, maar meer natuurlijk (openbaar) groen, waar deze soorten goed in gedijen Kijk zo herstel je biodiversiteit”.

 

 

Stal Beukenburg
Groenekanseweg 151
Groenekan

16 oktober

13.30 - 15.30

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad