Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

December 2020

 

Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

In het Noorderpark worden op diverse plekken weilanden plasdras gemaakt om de weidevogels te helpen. Komend seizoen worden dat er weer meer dan in 2020. We zoeken vogelaars, die dergelijke plekken willen monitoren in de periode eind februari – begin juli 2021. Bij eerdere initiatieven is gebleken, dat weidevogels snel in de gaten hebben waar natte plekken zijn. Het broedsucces is groter in de buurt van de plasjes, zeker bij een droog voorjaar. Ook wordt er een plek ingericht waar de mais later wordt ingezaaid. Daar krijgen op de akker broedende vogels langer de tijd om hun jongen groot te brengen.

Met de waarnemingen willen we volgen welke en hoeveel vogels er foerageren, broeden en hoeveel jongen worden grootgebracht. Het is genieten om grutto, tureluur, scholekster en kievit weer regelmatig te zien in het boerenland!

Als u belangstelling heeft voor het in de komende lente monitoren van weide- en akkervogels: neem contact op met Dirk Jan Bleijerveld d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan