Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

December 2020

 

Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

In het Noorderpark worden op diverse plekken weilanden plasdras gemaakt om de weidevogels te helpen. Komend seizoen worden dat er weer meer dan in 2020. We zoeken vogelaars, die dergelijke plekken willen monitoren in de periode eind februari – begin juli 2021. Bij eerdere initiatieven is gebleken, dat weidevogels snel in de gaten hebben waar natte plekken zijn. Het broedsucces is groter in de buurt van de plasjes, zeker bij een droog voorjaar. Ook wordt er een plek ingericht waar de mais later wordt ingezaaid. Daar krijgen op de akker broedende vogels langer de tijd om hun jongen groot te brengen.

Met de waarnemingen willen we volgen welke en hoeveel vogels er foerageren, broeden en hoeveel jongen worden grootgebracht. Het is genieten om grutto, tureluur, scholekster en kievit weer regelmatig te zien in het boerenland!

Als u belangstelling heeft voor het in de komende lente monitoren van weide- en akkervogels: neem contact op met Dirk Jan Bleijerveld d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad