Grote Karekieten in het Noorderpark

Maart 2021

 

 

Grote karekieten zijn zeldzaam: er zijn maar 80 – 100 broedparen in heel Nederland. In het Noorderpark broeden ze in overjarig rietland. Door oude rietstroken af te rasteren wordt ganzenvraat voorkomen en vinden de vogels geschikte broedplekken.

In 2020 zijn er twee nesten bijgekomen: nu broeden er 11 – 13 paar in het Vechtplassengebied. De vogel is goed te herkennen aan de luide rauwe zang: krr krr kiet kiet. Ze broeden vrij laat, omdat ze pas eind april terugkomen uit Afrika. Stevig oud riet is nodig vanwege het forse nest dat tussen de stengels wordt gevlochten. Ze eten grotere insecten, ook tussen het riet.

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan