Half miljoen voor kleine landschapselementen (2019-2021)

November 2019De provincie Utrecht heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van kleine landschapselementen in het Kromme Rijnlandschap. Het gaat om een project waarmee "duurdere" landschapselementen kunnen worden aangelegd waar grondverzet bij nodig is, zoals poelen en houtwallen. De bestaande gemeentelijke regelingen gaan vooral over
kleinere bedragen voor bijvoorbeeld plantmateriaal.
Kleine landschapselementen zoals knotbomenrijen, hoogstam boomgaarden, poelen en houtwallen versterken het landschap en zorgen voor meer biodiversiteit. Ze zijn ook stepping stone in de verbinding voor planten en dieren tussen steeds verder van elkaar liggende leefgebieden. Voor een nieuw landschapselement wordt een beheersovereenkomst afgesloten via het collectief Utrecht oost.
De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft het initiatief genomen tot deze mogelijkheid om het Utrechtse landschap te versterken. Ook in het Noorderpark kan gebruik gemaakt worden van de regeling. Deze gaat naar verwachting dit najaar in, en zal lopen tot eind 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator Walter Jaaltink
https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/contact/

Of bezoek de website
www.krommerijnlandschap.nl/extra/projecten/projectdetail/news/aanleg-kleinelandschapselementen/

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan