Half miljoen voor kleine landschapselementen (2019-2021)

November 2019De provincie Utrecht heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van kleine landschapselementen in het Kromme Rijnlandschap. Het gaat om een project waarmee "duurdere" landschapselementen kunnen worden aangelegd waar grondverzet bij nodig is, zoals poelen en houtwallen. De bestaande gemeentelijke regelingen gaan vooral over
kleinere bedragen voor bijvoorbeeld plantmateriaal.
Kleine landschapselementen zoals knotbomenrijen, hoogstam boomgaarden, poelen en houtwallen versterken het landschap en zorgen voor meer biodiversiteit. Ze zijn ook stepping stone in de verbinding voor planten en dieren tussen steeds verder van elkaar liggende leefgebieden. Voor een nieuw landschapselement wordt een beheersovereenkomst afgesloten via het collectief Utrecht oost.
De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft het initiatief genomen tot deze mogelijkheid om het Utrechtse landschap te versterken. Ook in het Noorderpark kan gebruik gemaakt worden van de regeling. Deze gaat naar verwachting dit najaar in, en zal lopen tot eind 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator Walter Jaaltink
https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/contact/

Of bezoek de website
www.krommerijnlandschap.nl/extra/projecten/projectdetail/news/aanleg-kleinelandschapselementen/

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info