Half miljoen voor kleine landschapselementen (2019-2021)

November 2019De provincie Utrecht heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van kleine landschapselementen in het Kromme Rijnlandschap. Het gaat om een project waarmee "duurdere" landschapselementen kunnen worden aangelegd waar grondverzet bij nodig is, zoals poelen en houtwallen. De bestaande gemeentelijke regelingen gaan vooral over
kleinere bedragen voor bijvoorbeeld plantmateriaal.
Kleine landschapselementen zoals knotbomenrijen, hoogstam boomgaarden, poelen en houtwallen versterken het landschap en zorgen voor meer biodiversiteit. Ze zijn ook stepping stone in de verbinding voor planten en dieren tussen steeds verder van elkaar liggende leefgebieden. Voor een nieuw landschapselement wordt een beheersovereenkomst afgesloten via het collectief Utrecht oost.
De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft het initiatief genomen tot deze mogelijkheid om het Utrechtse landschap te versterken. Ook in het Noorderpark kan gebruik gemaakt worden van de regeling. Deze gaat naar verwachting dit najaar in, en zal lopen tot eind 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator Walter Jaaltink
https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/contact/

Of bezoek de website
www.krommerijnlandschap.nl/extra/projecten/projectdetail/news/aanleg-kleinelandschapselementen/

Oeverzwaluwenwand

Kent u oeverzwaluwen? Wist u dat ze elk jaar op en neer vliegen naar de Sahel?  En hier geen nestgelegenheid meer vinden omdat we geen bochtige rivieren meer hebben? Daarom is de zandige steile wand gemaakt aan het water van de Groene Dijk, hoek Kooijdijk (Groenekan). De hele kolonie maakt er gangen voor het nest. Acrobatisch in de lucht boven het water om insecten te vangen. Ga zitten op het bankje en geniet!