Meer groene erven in prov. Utrecht

November 2022

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Daarvoor is het ‘Bomen Actieplan’. Een van de projecten is een erfbeplantingsproject. Dit project gaat najaar 2022 van start onder de naam ‘Groene erven in Utrecht!’. 

Binnen het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf beplanten. Bijvoorbeeld hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen. Geïnteresseerden worden bezocht en er wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord ontvangt de erfeigenaar de beplanting kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld. 

 

Voorwaarden voor deelname  aan het erfbeplantingsproject  is

·        Woonachtig zijn in de provincie Utrecht

·        Erfruimte hebben om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten.

·        de verplichting om de beplanting in stand te houden.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl  Ook eventuele vragen kunt u stellen aan Sjoerd via het hiervoor genoemde mailadres. ‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu