Meer groene erven in prov. Utrecht

November 2022

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Daarvoor is het ‘Bomen Actieplan’. Een van de projecten is een erfbeplantingsproject. Dit project gaat najaar 2022 van start onder de naam ‘Groene erven in Utrecht!’. 

Binnen het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf beplanten. Bijvoorbeeld hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen. Geïnteresseerden worden bezocht en er wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord ontvangt de erfeigenaar de beplanting kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld. 

 

Voorwaarden voor deelname  aan het erfbeplantingsproject  is

·        Woonachtig zijn in de provincie Utrecht

·        Erfruimte hebben om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten.

·        de verplichting om de beplanting in stand te houden.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl  Ook eventuele vragen kunt u stellen aan Sjoerd via het hiervoor genoemde mailadres. ‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan