Oeverzwaluwen weer terug

Mei 2023

Het is er spoedig een vogeldrukte van belang. De zwaluwen schieten over het wateroppervlak en vangen er duizenden insecten. Intussen wordt er aan het nest gegraven, 4 a 5 eitjes gelegd en uitgebroed. Broeden duurt ruim 2 weken, de jongen worden ruim 3 weken gevoerd totdat ze uitvliegen. De zwaluwen broeden soms nog een tweede keer, maar dan in een andere kolonie.  

Van oudsher broeden de vogels in zandige oevers van rivieren, maar die zijn er steeds minder. Daarom heeft de ANV Noorderpark deze wand in het water aangelegd. Oeverzwaluwen zijn kleine grijsbruine vogels, met witte onderkant, een bruine halsband en duidelijke V-vormige staart. Ze maken een kwetterend geluid.

U kunt de vogels rustig bekijken vanaf het bankje op de hoek Kooidijk/Groene Dijk in Groenekan.

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu