Oeverzwaluwenwand weer in gebruik

Mei 2020

 

 

In de steile zandwand op de hoek Kooijdijk- Groene Dijk in Westbroek zijn weer nieuwe nestgangen gegraven door oeverzwaluwen. Er zijn al een stuk of twintig gaten te zien.

Wie even rustig op het bankje bij het informatiebord gaat zitten, ziet de bruine vogels met hun witte buik in de lucht buitelen en twitteren. Ze vliegen hoog boven het water. Ergens tussen maart en juni komen ze terug uit de Sahel waar ze overwinteren. Vanaf eind mei worden er 4-5 eieren uitgebroed in een nestgang die soms meer dan 1 meter lang is. De broedtijd duurt ruim 2 weken. Daarna vliegen ze drie weken af- en aan boven het water tot de jongen uitvliegen. Er worden talloze insecten gevangen door laag over het water te scheren. Ze kunnen tot 50.000 muggen en andere insecten per week vangen.

Er is vaak nog een tweede leg, maar dan gaat het om andere bewoners. De zwaluwen vertrekken tussen augustus en oktober weer naar Afrika.  De wand wordt elk jaar door de ANV Noorderpark afgeschraapt omdat de vogels alleen in verse steilwanden broeden. Oeverzwaluwen zijn gewend steeds nieuwe broedplaatsen op te zoeken. In de natuur zitten de kolonies in rivieroevers die van tijd tot tijd instorten. Tegenwoordig broeden ze soms zelfs in zandhopen van bouwplaatsen.

Je kunt de hele zomer genieten van deze luchtacrobaten als je op het bankje blijft kijken!

Oeverzwaluwenwand

Kent u oeverzwaluwen? Wist u dat ze elk jaar op en neer vliegen naar de Sahel?  En hier geen nestgelegenheid meer vinden omdat we geen bochtige rivieren meer hebben? Daarom is de zandige steile wand gemaakt aan het water van de Groene Dijk, hoek Kooijdijk (Groenekan). De hele kolonie maakt er gangen voor het nest. Acrobatisch in de lucht boven het water om insecten te vangen. Ga zitten op het bankje en geniet!