Ook in 2020 mogelijkheden voor beheerovereenkomsten agrarisch natuurbeheer

Oktober 2015

Beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer worden afgesloten via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost. Ook voor reeds bestaande kleine landschapselementen kunnen beheersovereenkomsten voor het onderhoud afgesloten worden vanaf 2020. Er zijn beheerovereenkomsten voor: 1. Randenbeheer, zowel langs akkers als graslanden 2. Onderhoud van kleine landschapselementen 3. Schonen van sloten en beheer van bufferzones langs water.

Op de website van Agrarisch Collectief Utrecht Oost (www.collectiefutrechtoost.nl)  staat een overzicht van alle beheerpakketten en welke beheervoorschriften daarbij horen. Voor degenen die al mee doen aan agrarisch natuurbeheer: uitbreiding van uw beheerovereenkomst is altijd mogelijk! Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met Hein Pasman,  h.pasman@collectiefutrechtoost.nl  06 46061745

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!