Ook in 2020 mogelijkheden voor beheerovereenkomsten agrarisch natuurbeheer

Oktober 2015

Beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer worden afgesloten via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost. Ook voor reeds bestaande kleine landschapselementen kunnen beheersovereenkomsten voor het onderhoud afgesloten worden vanaf 2020. Er zijn beheerovereenkomsten voor: 1. Randenbeheer, zowel langs akkers als graslanden 2. Onderhoud van kleine landschapselementen 3. Schonen van sloten en beheer van bufferzones langs water.

Op de website van Agrarisch Collectief Utrecht Oost (www.collectiefutrechtoost.nl)  staat een overzicht van alle beheerpakketten en welke beheervoorschriften daarbij horen. Voor degenen die al mee doen aan agrarisch natuurbeheer: uitbreiding van uw beheerovereenkomst is altijd mogelijk! Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met Hein Pasman,  h.pasman@collectiefutrechtoost.nl  06 46061745

Hang een steenuilenkast op voor onze kleinste uiltjes!  Zoek een plekje in boomgaard, houtwal, eik of notenboom langs een dikke tak op 2 tot 6 meter hoogte waar deze schoenendoos kast op kan liggen. In de kast zit een tussenschot om kauwen (nestgelegenheid)  en steenmarters (vraat) te weren. Dat is meteen een borstwering om de jongen binnen te houden.  's Winters ophangen op het zuidoosten (ochtendzon) met wat takjes of strooisel erin. Dat vinden de uiltjes voldoende nestmateriaal. Ze houden het erf en de moestuin lekker vrij van grote insecten, kevers, muizen en soms zelfs een rat.  Overdag vaak te zien op een paaltje op de uitkijk. Een aanwinst voor het erf!

Bouw deze eenvoudige kast zelf: https://www.vwgmiddenbrabant.nl/werkgroepen/steenuil/tekening-steenuilkast/