Project kleine landschapselementen verlengd

April 2022

De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE). Het gaat bijvoorbeeld om bosjes, poelen, houtwallen, slootkanten en hoogstamboomgaarden. In de afgelopen 2 jaar werden er al 120 elementen hersteld of aangelegd met subsidie van het platform KLE.

Een netwerk van water en groen is van groot belang voor planten en dieren. Ze kunnen er zich vestigen of veilig langs verplaatsen. Bosjes, houtwallen, poelen dragen op die manier bij aan behoud en herstel van biodiversiteit. Er zijn veel soorten dieren afhankelijk van zulke plekken voor nesten, holen en schuilplaatsen.

Er zijn nu 23 deelnemers aan het platform KLE, waaronder veel gemeenten (ook De Bilt) en agrarische collectieven, evenals Landschap Erfgoed Utrecht. Deze organisatie heeft een Landschapswijzer opgesteld, waar u (met afbeeldingen) kunt vinden welke landschapselementen we nastreven in Utrecht welke planten u er kunt herkennen.

Voor meer informatie en voor een link naar de landschapswijzer: https://www.collectiefutrechtoost.nl/projecten/kleine-landschapselementen

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan