Stellingname ANV Noorderpark over zonnevelden, windmolens en woningbouwplannen

Maart 2021

 

Het oude slagenlandschap ten oosten van de A27 is in beeld voor woningbouw, zonneweides en windturbines. Bewoners van de Biltse dorpen maken zich zorgen. De ANV Noorderpark heeft een mening.

Zonnepanelen moeten bij voorkeur op daken komen, vindt de ANV. Geen agrarisch gebied volleggen. Windmolens moeten ook liever niet verschijnen in het kleinschalige boerenland met overal woningen. Met klein formaat windmolens kunnen agrarische bedrijven, in combinatie met zonnepanelen, wel energie neutraal worden.

Woningbouw bij Maartensdijk vindt de ANV beperkt nodig. Dat kan de landschappelijke kwaliteit en agrarische natuurwaarden versterken. Bijvoorbeeld door een landschapsfonds dat aan woningbouw wordt gekoppeld.  De ANV is gesprekspartner op al deze dossiers.

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info