Stellingname ANV Noorderpark over zonnevelden, windmolens en woningbouwplannen

Maart 2021

 

Het oude slagenlandschap ten oosten van de A27 is in beeld voor woningbouw, zonneweides en windturbines. Bewoners van de Biltse dorpen maken zich zorgen. De ANV Noorderpark heeft een mening.

Zonnepanelen moeten bij voorkeur op daken komen, vindt de ANV. Geen agrarisch gebied volleggen. Windmolens moeten ook liever niet verschijnen in het kleinschalige boerenland met overal woningen. Met klein formaat windmolens kunnen agrarische bedrijven, in combinatie met zonnepanelen, wel energie neutraal worden.

Woningbouw bij Maartensdijk vindt de ANV beperkt nodig. Dat kan de landschappelijke kwaliteit en agrarische natuurwaarden versterken. Bijvoorbeeld door een landschapsfonds dat aan woningbouw wordt gekoppeld.  De ANV is gesprekspartner op al deze dossiers.

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan