Stellingname ANV Noorderpark over zonnevelden, windmolens en woningbouwplannen

Maart 2021

 

Het oude slagenlandschap ten oosten van de A27 is in beeld voor woningbouw, zonneweides en windturbines. Bewoners van de Biltse dorpen maken zich zorgen. De ANV Noorderpark heeft een mening.

Zonnepanelen moeten bij voorkeur op daken komen, vindt de ANV. Geen agrarisch gebied volleggen. Windmolens moeten ook liever niet verschijnen in het kleinschalige boerenland met overal woningen. Met klein formaat windmolens kunnen agrarische bedrijven, in combinatie met zonnepanelen, wel energie neutraal worden.

Woningbouw bij Maartensdijk vindt de ANV beperkt nodig. Dat kan de landschappelijke kwaliteit en agrarische natuurwaarden versterken. Bijvoorbeeld door een landschapsfonds dat aan woningbouw wordt gekoppeld.  De ANV is gesprekspartner op al deze dossiers.

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad