Subsidie van waterschap voor extra maatregelen waterkwaliteit

November 2018

Het waterschap Amstel, Gooi, Vecht heeft in 2018 subsidie beschikbaar voor extra maatregelen om de waterkwaliteit in het boerenland te verbeteren. Met het zogeheten Regionaal Partnerschap Water en Bodem kunnen investeringen gedaan worden die verder gaan dan de wet- en regelgeving. De regeling is opgesteld samen met LTO Noord, het Agrarisch Collectief Utrecht Oost en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Corine van den Berg, werkzaam bij het Waterschap, en watermakelaar Dirk Jan Bleijerveld van het Agrarisch Collectief Utrecht Oost helpen agrariërs in het Noorderpark met de aanvraag. Er is subsidie voor bijvoorbeeld drinkwaterbakken, veegmachine, opvangput perssappen, aanleg droge bufferstrook, aanleg vaste rijpaden. De aanvraag moet samen met minimaal 1 andere agrariër gedaan worden. De vergoeding bedraagt een deel van de kosten: indien opbrengst verhogend 40%, indien niet opbrengst verhogend 75%, tot maximaal €10000 per deelnemer. Voorwaarde voor de subsidie is een waterplan, daar kan de Watermakelaar bij adviseren en helpen. Einddatum was aanvankelijk 31 december 2018. De website: https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/ geeft meer informatie. 

De subsidie mogelijkheden voor verbeteren van bodem en waterkwaliteit zijn in 2019 verlengd. Zie hiervoor: https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@91637/subsidie-agrariers/

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!