Subsidie voor jonge landbouwers

December 2020

 

Subsidie voor jonge landbouwers

Jonge landbouwers (tot 40 jaar) kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen bij de provincie Utrecht om hun bedrijf te moderniseren en innoveren. Daarmee kan het bedrijf meer toekomstbestendig worden door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen of innovatieve bemestingsmethoden. Het gaat om min. 10.000 en max. 20.000  met max. 30% van het totale investeringsbedrag.

Meer info: www.provincie-utrecht.nl/pop3 

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu