Uit het jaarverslag 2018: deelname agrarisch natuurbeheer

April 2019

Afgelopen zomer hebben veel fietsers en wandelaars genoten van de paarsroze akkerranden met opvallende Cosmea's en laten weten hoezeer ze die waarderen. De ANV Noorderpark helpt boeren om -met subsidie- zulke bloemenstroken te realiseren voor vlinders, bijen en vogels. Deskundigen bevestigen, dat de randen écht helpen! Er is veel publiciteit over de afname van aantallen insecten en vogels in het boerenland. In het Noorderpark kan met verschillende beheersmaatregelen de biodiversiteit bevorderd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om knotbomen en poelenonderhoud en bevorderen van schonere sloten met natuurvriendelijke oevers. Elk jaar doen er meer boeren mee! In 2018 ging het om 32 deelnemers in het Noorderpark, met in totaal:

Akkerrandenbeheer: 22 ha;
Slootkantbeheer/natuurvriendelijke oevers: 30 ha;
Botanisch randenbeheer: 5 ha;
Landschapsbeheer (knotbomen, houtsingels, bosjes en andere kleine landschapselementen): 9 ha.

Een mooi resultaat! Voor meer informatie, brochures of aanmelden voor agrarisch natuurbeheer: www.collectiefutrechtoost.nl of op onze website www.anvnoorderpark.nl

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!