Uit het jaarverslag 2018: deelname agrarisch natuurbeheer

April 2019

Afgelopen zomer hebben veel fietsers en wandelaars genoten van de paarsroze akkerranden met opvallende Cosmea's en laten weten hoezeer ze die waarderen. De ANV Noorderpark helpt boeren om -met subsidie- zulke bloemenstroken te realiseren voor vlinders, bijen en vogels. Deskundigen bevestigen, dat de randen écht helpen! Er is veel publiciteit over de afname van aantallen insecten en vogels in het boerenland. In het Noorderpark kan met verschillende beheersmaatregelen de biodiversiteit bevorderd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om knotbomen en poelenonderhoud en bevorderen van schonere sloten met natuurvriendelijke oevers. Elk jaar doen er meer boeren mee! In 2018 ging het om 32 deelnemers in het Noorderpark, met in totaal:

Akkerrandenbeheer: 22 ha;
Slootkantbeheer/natuurvriendelijke oevers: 30 ha;
Botanisch randenbeheer: 5 ha;
Landschapsbeheer (knotbomen, houtsingels, bosjes en andere kleine landschapselementen): 9 ha.

Een mooi resultaat! Voor meer informatie, brochures of aanmelden voor agrarisch natuurbeheer: www.collectiefutrechtoost.nl of op onze website www.anvnoorderpark.nl

Oeverzwaluwenwand

Kent u oeverzwaluwen? Wist u dat ze elk jaar op en neer vliegen naar de Sahel?  En hier geen nestgelegenheid meer vinden omdat we geen bochtige rivieren meer hebben? Daarom is de zandige steile wand gemaakt aan het water van de Groene Dijk, hoek Kooijdijk (Groenekan). De hele kolonie maakt er gangen voor het nest. Acrobatisch in de lucht boven het water om insecten te vangen. Ga zitten op het bankje en geniet!