Verlenging subsidie maatregelen bodem en waterkwaliteit

Januari 2019

In 2018 hebben de waterschappen HDSR en AGV geld beschikbaar gesteld voor investeringen om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Het beschikbare budget voor de HDSR was binnen 2 dagen na openstelling al volledig opgevraagd. Er is voor 2019 weer budget beschikbaar, waarbij Utrecht Oost een 'eigen' deel krijgt. Dat is rond 11 februari 2019 beschikbaar. De aanvraagmogelijkheden van 2018 bij het waterschap AGV lopen nog door in 2019. Enkele voorbeelden: veegmachine, drinkbakken in het land, investeringen in spuitapparatuur/-technieken die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen, investering in precisiebemesting. Het betreft maatregelen die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Op de websites van HDSR en AGV staat welke eisen er gesteld worden: https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@91637/subsidie-agrariers/

https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/
Er is onderscheid tussen opbrengst verhogende maatregelen en maatregelen die daar geen invloed op hebben (40% resp. 75%, met een max. van € 5.000 per maatregel en maximaal € 10.000 per deelnemende agrariër). Voorwaarde is dat er minstens twee agrariërs samen de aanvraag indienen. Voor informatie of hulp bij de aanvraag: Dirk Jan Bleijerveld d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu