Werk in de Zodden

November 2020

Natuurontwikkeling in de zoddenIn de winter van 2020 wordt er weer een deel van het Natura 2000 gebied van de oostelijke Vechtplassen opgeknapt. Bomen en struiken worden verwijderd, petgaten en sloten uitgebaggerd en sluisjes en duikers aangelegd. Daarmee wil men het historische veenlandschap herstellen en de natuurwaarden bevorderen. Het waterpeil gaat blijvend omhoog en er komt meer ruimte voor natte natuur.

Wie deze winter het Bert Bospad bezoekt, komt de bemodderde stalen platen tegen waar de graafmachines en vrachtauto’s overheen gaan. Er wordt ca 140.000 m3 grond afgevoerd. In maart moet het klaar zijn: dan begint het broedseizoen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met blauwe diesel, geproduceerd uit plantaardige oliën als afvalstof van de voedselindustrie ( minder CO2 uitstoot). Er wordt niet op zondag gewerkt en op zaterdag is er alleen enig voorbereidend werk. In het weekeind kunt u dus ongehinderd wandelen.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000/oostelijke-vechtplassen#Werkzaamheden_wat_wanneer

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan