Werk in de Zodden

November 2020

Natuurontwikkeling in de zoddenIn de winter van 2020 wordt er weer een deel van het Natura 2000 gebied van de oostelijke Vechtplassen opgeknapt. Bomen en struiken worden verwijderd, petgaten en sloten uitgebaggerd en sluisjes en duikers aangelegd. Daarmee wil men het historische veenlandschap herstellen en de natuurwaarden bevorderen. Het waterpeil gaat blijvend omhoog en er komt meer ruimte voor natte natuur.

Wie deze winter het Bert Bospad bezoekt, komt de bemodderde stalen platen tegen waar de graafmachines en vrachtauto’s overheen gaan. Er wordt ca 140.000 m3 grond afgevoerd. In maart moet het klaar zijn: dan begint het broedseizoen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met blauwe diesel, geproduceerd uit plantaardige oliën als afvalstof van de voedselindustrie ( minder CO2 uitstoot). Er wordt niet op zondag gewerkt en op zaterdag is er alleen enig voorbereidend werk. In het weekeind kunt u dus ongehinderd wandelen.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000/oostelijke-vechtplassen#Werkzaamheden_wat_wanneer

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info