Zonneweiden in het Noorderpark?

December 2019

De gemeente De Bilt wil een beleidsplan vaststellen voor zonnepanelen-locaties.  In grote lijn: niet in de bebouwde kom (die is voor huizenbouw) maar in het buitengebied en dichtbij de bebouwing of nabij de grote wegen. 

De ANV Noorderpark doet mee aan de gesprekken.  Er mogen geen zonneweides komen in het Westbroekse Zoddengebied (Europees Natura 2000 gebied) en ook niet op de Utrechtse Heuvelrug, voor zover dat Natuurnetwerk Nederland is (NNN: voorheen Ecologische Hoofdstructuur).

Een energieneutrale gemeente in 2030 is het streven, maar wat betekent dat voor het boerenland?  En welke opties zijn er voor duurzame energie anders dan grote zonneweides? Hoeveel dakruimte is er eigenlijk? Welke daken zijn geschikt? En: hoeveel stroom zouden we daarmee maximaal kunnen opwekken? Is dat genoeg voor een energieneutrale toekomst van de gemeente De Bilt?  Komt er nu een zonneweide bij Achterwetering of niet? 

Allemaal vragen waar de gemeente zich mee bezighoudt in haar beleidsplan voor de komende jaren. https://debilt.raadsinformatie.nl/document/6697258/1/RoutekaartEnergieneutraal-2030_Bijlage3_-_Beleid_duurzame_energie_zonnevelden_2017

U kunt ook meepraten op komende informatie- en inspraakavonden. Houd de website van de gemeente en de lokale kranten in de gaten voor de data en plaatsen!  Of websites als https://www.beng2030.nl/  Er zijn momenteel twee installaties op staldaken waar lokale stroom geproduceerd wordt: bij Landwinkel De Hooierij ( De Bilt) en Zorgboerderij Nieuw Toutenburg (Maartensdijk) . Als u ook dakruimte beschikbaar heeft: meld het! 

 

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan