Agrarisch Nieuws

Deelnemen aan agroforestry proefproject?

Komend najaar 2023 start er een project waarin boeren kunnen meedoen met een proef met agroforestry.

Lees meer

Beheerpakketten voor natuur en landschap 2023

Het is weer mogelijk beheerpakketten af te sluiten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer in 2023. Dat kan via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost.

Lees meer

Subsidie waterschappen: Regionaal Partnerschap Bodem en Water

De waterschappen H.D.S.R. en A.G.V. hebben samen een subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem opgezet. Inmiddels is 2022 al het 5e jaar.
Het doel van de subsidies is dat er geïnvesteerd wordt in extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Project kleine landschapselementen verlengd

De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE).

Lees meer

Plasdras weiland een succes?

In dit droge voorjaar lijkt het plasdras weiland toch succesvol. Weidevogels hebben de plasjes gauw in de gaten en strijken er neer om te foerageren.

Lees meer

Mezen moeten rupsenplaag helpen bestrijden

In het openbaar groen van Westbroek zijn deze week 15 nestkastjes voor mezen en boomklevers opgehangen door de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek. Daarmee worden de vogels aangemoedigd de bomen in de buurt te bevolken en de eikenprocessierups te bestrijden.

Lees meer

Plasdras aanleg voor weidevogels

Uit experimenten blijkt dat plasdras maken van weiland positief is voor weidevogels, in het bijzonder de grutto. De periode half februari - half april heeft het meeste effect. Plasdras betekent: land dat tijdelijk onder een dun laagje water staat.

Lees meer

Koeien toilet : oplossing voor ammoniak uitstoot?

Een toilet voor koeien

Lees meer

Uit het jaarverslag 2018: deelname agrarisch natuurbeheer

Afgelopen zomer hebben veel fietsers en wandelaars genoten van de paarsroze akkerranden met opvallende Cosmea's en laten weten hoezeer ze die waarderen. De ANV Noorderpark helpt boeren om -met subsidie- zulke bloemenstroken te realiseren voor vlinders, bijen en vogels. Deskund...

Lees meer

Wildschaderegeling in Utrecht krijgt "statiegeld"constructie

Maandag 9 juli hebben Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen van de SGP om de kosten die een boer moet maken om wildschade vergoed te krijgen (300 euro aanmeldkosten) te beschouwen als "statiegeld". De kosten worden terugbetaald als de melding terecht blijkt te zi...

Lees meer

De strijd tegen invasieve exoten

Invasieve exoten -planten en dieren die hier niet van nature voorkomen, maar zich agressief weten te vestigen- moeten volgens Europese regels worden bestreden en uitgeroeid. Die verplichting is er voor het "voorkomen en beheersen van schade aan biodiversiteit en ecosysteemdien...

Lees meer

Voorbeelden van duurzaam boeren in het Noorderpark

Een aantal boeren in het Noorderpark houdt zich bezig met ontwikkelen van een duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het kàn en er kan ook een gezond bedrijf mee gerund worden!  De volgende filmpjes vertellen meer. Biologische Boerderij De Bonte Parels (Westb...

Lees meer

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu