Agrarisch Nieuws

Subsidies biodiversiteit provincie Utrecht 2024

De provincie Utrecht heeft in 2024 verschillende subsidies om de biodiversiteit te bevorderen.

Lees meer

Subsidie voor wolfrasters

De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor wolfwerende rasters voor professionele en hobbymatige dierenhouders.

Lees meer

Subsidie waterschappen: Regionaal Partnerschap Bodem en Water

De waterschappen H.D.S.R. en A.G.V. hebben samen een subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem opgezet. Geldt ook in 2024
Het doel van de subsidies is dat er geïnvesteerd wordt in extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Plasdras weiland een succes?

In dit droge voorjaar lijkt het plasdras weiland toch succesvol. Weidevogels hebben de plasjes gauw in de gaten en strijken er neer om te foerageren.

Lees meer

Mezen moeten rupsenplaag helpen bestrijden

In het openbaar groen van Westbroek zijn deze week 15 nestkastjes voor mezen en boomklevers opgehangen door de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek. Daarmee worden de vogels aangemoedigd de bomen in de buurt te bevolken en de eikenprocessierups te bestrijden.

Lees meer

Plasdras aanleg voor weidevogels

Uit experimenten blijkt dat plasdras maken van weiland positief is voor weidevogels, in het bijzonder de grutto. De periode half februari - half april heeft het meeste effect. Plasdras betekent: land dat tijdelijk onder een dun laagje water staat.

Lees meer

Koeien toilet : oplossing voor ammoniak uitstoot?

Een toilet voor koeien

Lees meer

Uit het jaarverslag 2018: deelname agrarisch natuurbeheer

Afgelopen zomer hebben veel fietsers en wandelaars genoten van de paarsroze akkerranden met opvallende Cosmea's en laten weten hoezeer ze die waarderen. De ANV Noorderpark helpt boeren om -met subsidie- zulke bloemenstroken te realiseren voor vlinders, bijen en vogels. Deskund...

Lees meer

De strijd tegen invasieve exoten

Invasieve exoten -planten en dieren die hier niet van nature voorkomen, maar zich agressief weten te vestigen- moeten volgens Europese regels worden bestreden en uitgeroeid. Die verplichting is er voor het "voorkomen en beheersen van schade aan biodiversiteit en ecosysteemdien...

Lees meer

Voorbeelden van duurzaam boeren in het Noorderpark

Een aantal boeren in het Noorderpark houdt zich bezig met ontwikkelen van een duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het kàn en er kan ook een gezond bedrijf mee gerund worden!  De volgende filmpjes vertellen meer. Biologische Boerderij De Bonte Parels (Westb...

Lees meer

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan