Nieuws & aankomende activiteiten

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark wenst u een groen en gezond 2022

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark wenst u een groen en gezond 2022

Bomen voor Utrechtse boeren

Bomen voor Utrechtse boeren

“Plan Boom” Utrecht stelt boompjes beschikbaar aan boeren: een actie mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. Hiermee kan het erf natuurvriendelijker worden door aanbod van voedsel en nestgelegenheid voor vogels en het verbeteren van de waterhuishouding.

Lees meer
 • (S)ken je sloot

  Wilt u volgen welk effect uw watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben? Daarvoor heeft Waternet/AGV samen met o.a. Agrarisch Collectief Utrecht Oost het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet.

  Lees meer
 • Werkgroep Natuurlijk! Maartensdijk

  De werkgroep Natuurlijk! Maartensdijk  is onderdeel geworden van de ANV Noorderpark. De doelstellingen van de groep sluiten goed aan bij de ANV.

  Lees meer
 • Stellingname ANV Noorderpark over zonnevelden, windmolens en woningbouwplannen

  Het oude slagenlandschap ten oosten van de A27 is in beeld voor woningbouw, zonneweides en windturbines. Bewoners van de Biltse dorpen maken zich zorgen. De ANV Noorderpark heeft een mening.

  Lees meer

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan