Nieuws & aankomende activiteiten

1 miljoen voor innovaties

1 miljoen voor innovaties

De provincie Utrecht stelt 1 miljoen beschikbaar voor verduurzaming in de landbouw. Denk aan bijv. een machine voor strokenteelt of opslagruimte voor compostering.

De regeling heet “fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de landbouw”. Er is een lijst met mogelijke investeringen, waarvoor 40% subsidie kan worden aangevraagd. Dat kan van 12 september tot 21 oktober 2022.

 

Lees meer
Wintervoedselakkers

Wintervoedselakkers

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft zich dit voorjaar laten informeren over wintervoedselakkers. Daar groeien granen en akkerkruiden die niet geoogst worden en pas volgend voorjaar ondergeploegd en bemest.
Zo’n winterakker is van groot belang voor de biodiversiteit.

Lees meer
  • Projecten 2022 boerensloten

    In 2022 zijn er verschillende mogelijkheden om boerensloten te monitoren en de waterkwaliteit te beoordelen.

    Lees meer
  • Project kleine landschapselementen verlengd

    De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE).

    Lees meer

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info