Nieuws & aankomende activiteiten

Evaluatie ganzenschade

Evaluatie ganzenschade

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

Lees meer
Beheerovereenkomsten 2021

Beheerovereenkomsten 2021

Er is nog beperkt ruimte om beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af te sluiten of uit te breiden.

Lees meer
 • Werk in de Zodden

  In de winter van 2020 wordt er weer een deel van het Natura 2000 gebied van de oostelijke Vechtplassen opgeknapt. Bomen en struiken worden verwijderd, petgaten en sloten uitgebaggerd en sluisjes en duikers aangelegd. Daarmee wil men het historische veenlandschap herstellen en de natuurwaarden bevorderen. Het waterpeil gaat blijvend omhoog en er komt meer ruimte voor natte natuur.

  Lees meer
 • Bloeiende bermen in Westbroek

  De werkgroep biodiversiteit Westbroek heeft in oktober 2020 op verschillende plekken de bermen in Wetsbroek ingezaaid en ingeplant. Daar zijn volgend voorjaar bloeiende bolgewasjes en in de zomer bloemrijke stroken te zien. Ook insecten en vogels zullen ervan genieten!

  Lees meer
 • Te voet door de zodden

  Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Ze starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer, het Vredevoetpad is 7 kilometer. Beide paden voeren dwars door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Hier is een historisch landschap dat ontstaan is door vroegere turfwinning. Het is Europees beschermd.

  Lees meer

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info