Nieuws & aankomende activiteiten

Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

Gezocht: vogelaars bij weidevogels in plasdras

In het Noorderpark worden op diverse plekken weilanden plasdras gemaakt om de weidevogels te helpen. Komend seizoen worden dat er weer meer dan in 2020. We zoeken vogelaars, die dergelijke plekken willen monitoren in de periode eind februari – begin juli 2021.

Lees meer
Westbroekse zodden op de schop

Westbroekse zodden op de schop

Geen excursies, wèl een film in de Westbroekse Zodden

Lees meer
 • Beheerovereenkomsten 2021

  Er is nog beperkt ruimte om beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af te sluiten of uit te breiden.

  Lees meer
 • Evaluatie ganzenschade

  Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

  Lees meer
 • Subsidie voor jonge landbouwers

  Jonge landbouwers (tot 40 jaar) kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen bij de provincie Utrecht om hun bedrijf te moderniseren en innoveren.

  Lees meer

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan