Nieuws & aankomende activiteiten

Zoddenwandeling door (nieuwe) natuur

Zoddenwandeling door (nieuwe) natuur

De zoddenwandeling start zaterdag 25 juni ’s avonds om 19 uur op het parkeerterrein bij het Bert Bospad (ter hoogte van Kerkdijk 78), Westbroek. De wandeling gaat deels over het terrein van Staatsbosbeheer, en deels over het land van de fam. Baas (normaal gesloten gebied), dat net is heringericht.

Lees meer
Maartensdijk helpt de huiszwaluw

Maartensdijk helpt de huiszwaluw

De huiszwaluw heeft het moeilijk en staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. In Maartensdijk zijn nog diverse gevels met zwaluwnestjes. Door de afgelopen warme zomers zijn veel nestjes verdroogd en naar beneden gevallen. Als steun is het team Natuurlijk! Maartensdijk samen met de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een actie gestart met kunstnestjes voor huiszwaluwen.

Lees meer
 • Projecten 2022 boerensloten

  In 2022 zijn er verschillende mogelijkheden om boerensloten te monitoren en de waterkwaliteit te beoordelen.

  Lees meer
 • Project kleine landschapselementen verlengd

  De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE).

  Lees meer
 • Beleef de lente!

  Kijk mee met de camera’s van de vogelbescherming. Ze hangen in de nesten van diverse vogelsoorten.

  Lees meer

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu