Nieuws & aankomende activiteiten

Informatieavonden bedrijfstoeslagen

Informatieavonden bedrijfstoeslagen

Vanaf 1 januari 2023 gaat er veel veranderen in de Europese agrarische bedrijfstoeslagen. De basisvergoeding wordt lager, er komt een nieuwe eco-regeling en vanuit het nitraat actieprogramma gaan er bufferstroken gelden langs watervoerende sloten. Dit alles heeft ook invloe...

Lees meer
Wintervoedselakkers

Wintervoedselakkers

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft zich dit voorjaar laten informeren over wintervoedselakkers. Daar groeien granen en akkerkruiden die niet geoogst worden en pas volgend voorjaar ondergeploegd en bemest.
Zo’n winterakker is van groot belang voor de biodiversiteit.

Lees meer
 • Projecten 2022 boerensloten

  In 2022 zijn er verschillende mogelijkheden om boerensloten te monitoren en de waterkwaliteit te beoordelen.

  Lees meer
 • Project kleine landschapselementen verlengd

  De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE).

  Lees meer
 • Maartensdijk helpt de huiszwaluw

  De huiszwaluw heeft het moeilijk en staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. In Maartensdijk zijn nog diverse gevels met zwaluwnestjes. Door de afgelopen warme zomers zijn veel nestjes verdroogd en naar beneden gevallen. Als steun is het team Natuurlijk! Maartensdijk samen met de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een actie gestart met kunstnestjes voor huiszwaluwen.

  Lees meer

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info