Subsidies

 

Half miljoen voor kleine landschapselementen (2019-2021)

De provincie Utrecht heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van kleine landschapselementen in het Kromme Rijnlandschap. Het gaat om een project waarmee "duurdere" landschapselementen kunnen worden aangelegd waar grondverzet bij nodig is, zoals poelen en houtwall...

Lees meer

Verlenging subsidie maatregelen bodem en waterkwaliteit

In 2018 hebben de waterschappen HDSR en AGV geld beschikbaar gesteld voor investeringen om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Het beschikbare budget voor de HDSR was binnen 2 dagen na openstelling al volledig opgevraagd. Er is voor 2019 weer budget beschikbaar, waarbij ...

Lees meer

Subsidie van waterschap voor extra maatregelen waterkwaliteit

Het waterschap Amstel, Gooi, Vecht heeft in 2018 subsidie beschikbaar voor extra maatregelen om de waterkwaliteit in het boerenland te verbeteren. Met het zogeheten Regionaal Partnerschap Water en Bodem kunnen investeringen gedaan worden die verder gaan dan de wet- en regelgev...

Lees meer

Wildschaderegeling in Utrecht krijgt "statiegeld"constructie

Maandag 9 juli hebben Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen van de SGP om de kosten die een boer moet maken om wildschade vergoed te krijgen (300 euro aanmeldkosten) te beschouwen als "statiegeld". De kosten worden terugbetaald als de melding terecht blijkt te zi...

Lees meer

Kleine landschapselementen. Nieuwe mogelijkheden voor versterking agrarisch landschap 2019

Er zijn in 2019 nieuwe mogelijkheden voor aanleg van kleine landschapselementen in het boerenland. De gemeenten De Bilt, Leusden, Soest en Stichtse Vecht en de provincie Utrecht hebben daartoe een initiatief genomen samen met o.a. het Agrarisch Collectief Utrecht Oost. Zulke n...

Lees meer

Ook in 2020 mogelijkheden voor beheerovereenkomsten agrarisch natuurbeheer

Beheerovereenkomsten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer worden afgesloten via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost. Ook voor reeds bestaande kleine landschapselementen kunnen beheersovereenkomsten voor het onderhoud afgesloten worden vanaf 2020. Er zijn beheerovereen...

Lees meer

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!