Subsidies

 

1 miljoen voor innovaties

De provincie Utrecht stelt 1 miljoen beschikbaar voor verduurzaming in de landbouw. Denk aan bijv. een machine voor strokenteelt of opslagruimte voor compostering.

De regeling heet “fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de landbouw”. Er is een lijst met mogelijke investeringen, waarvoor 40% subsidie kan worden aangevraagd. Dat kan van 12 september tot 21 oktober 2022.

 

Lees meer

Projecten 2022 boerensloten

In 2022 zijn er verschillende mogelijkheden om boerensloten te monitoren en de waterkwaliteit te beoordelen.

Lees meer

Subsidie waterschappen: Regionaal Partnerschap Bodem en Water

De waterschappen H.D.S.R. en A.G.V. hebben samen een subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem opgezet. Inmiddels is 2022 al het 5e jaar.
Het doel van de subsidies is dat er geïnvesteerd wordt in extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Project kleine landschapselementen verlengd

De provincie Utrecht heeft voor 2022 en 2023 nog eens 600.000 beschikbaar gesteld voor behoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen (KLE).

Lees meer

Wildschaderegeling in Utrecht krijgt "statiegeld"constructie

Maandag 9 juli hebben Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen van de SGP om de kosten die een boer moet maken om wildschade vergoed te krijgen (300 euro aanmeldkosten) te beschouwen als "statiegeld". De kosten worden terugbetaald als de melding terecht blijkt te zi...

Lees meer

Evaluatie ganzenschade

Het Noorderpark is ’s winters een belangrijk rust- en foerageergebied voor duizenden ganzen. Grondeigenaren krijgen een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Tussen 1 november en 1 april zijn er beperkingen in de jacht en het bewerken van het land.

Lees meer

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info