Subsidies biodiversiteit provincie Utrecht 2024

Februari 2024

Subsidies biodiversiteit provincie Utrecht 2024

 

BerenklauwenDe provincie Utrecht heeft in 2024 verschillende subsidies om de biodiversiteit te bevorderen.

Daarmee wordt bestrijding van invasieve exoten beoogd, bescherming van leefgebieden van bedreigde soorten en soortenmanagementplannen (bv vleermuizenonderzoek in straten en woonwijken).

Invasieve exoten bedreigen de inheemse soorten doordat ze zich agressief uitbreiden, het leefgebied van inheemse soorten verdringen en zich beter kunnen handhaven door gebrek aan natuurlijke vijanden. Bestrijden is noodzakelijk, en wordt op Europees niveau ook gereguleerd. Het gaat in ons werkgebied om bijvoorbeeld uitheemse rivierkreeften, waterplanten zoals de Waterwaaier, maar ook bijzonder vervelende planten zoals de Reuzenberenklauw (huid verbranding!) en de Japanse Duizendknoop (krachtige wortelstokken).

Onder de noemer subsidies biodiversiteit kunnen ook projecten ingediend worden die de leefgebieden van (inheemse) bedreigde soorten bevorderen. Het gaat om de Utrechtse aandachtsoorten en Rode Lijst soorten. Voorbeelden zijn: herstel van de waterhuishouding, poelen aanleg, broeihopen voor ringslangen, winterverblijven franjevleermuis.

Meer informatie:

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies?keyword=biodiversiteit&themes=All

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan