Contact

De Agrarische Natuurvereniging is bereikbaar via:

Email:
aanmelden@anvnoorderpark.nl (alleen om zich aan te melden voor een activiteit die door de vereniging georganiseerd wordt).
info@anvnoorderpark.nl (voor alle overige informatie en vragen)

Het postadres is:
Agrarische Natuurvereniging Noorderpark
p/a  Berlagelaan 105
       3723 AC Bilthoven

Rekeningnummer:
NL52 RABO 0124 8034 90

Hang een steenuilenkast op voor onze kleinste uiltjes!  Zoek een plekje in boomgaard, houtwal, eik of notenboom langs een dikke tak op 2 tot 6 meter hoogte waar deze schoenendoos kast op kan liggen. In de kast zit een tussenschot om kauwen (nestgelegenheid)  en steenmarters (vraat) te weren. Dat is meteen een borstwering om de jongen binnen te houden.  's Winters ophangen op het zuidoosten (ochtendzon) met wat takjes of strooisel erin. Dat vinden de uiltjes voldoende nestmateriaal. Ze houden het erf en de moestuin lekker vrij van grote insecten, kevers, muizen en soms zelfs een rat.  Overdag vaak te zien op een paaltje op de uitkijk. Een aanwinst voor het erf!

Bouw deze eenvoudige kast zelf: https://www.vwgmiddenbrabant.nl/werkgroepen/steenuil/tekening-steenuilkast/