Beheerpakketten voor natuur en landschap 2023

Maart 2023

Beheerpakketten voor natuur en landschap 2023

 Het is weer mogelijk beheerpakketten af te sluiten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer in 2023. Dat kan via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost.

Vooraf is overleg nodig met de veldcoördinator, en worden de doelen vastgesteld. Er is veel mogelijk, passend bij leefgebieden en categorieën van de plek van het boerenbedrijf. Zoals: open grasland (weidevogels), dooradering, water, klimaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen productieve agrarische grond (A pakketten), landschapselementen (L pakketten met bv. sloten, poelen) en maatwerkpakketten die door het collectief zijn vastgesteld (Z pakketten). Voor meer informatie: zie brochure  https://www.collectiefutrechtoost.nl/images/beheerpakketten_2023_webversie.pdf

contact met Collectief Utrecht Oost, https://www.collectiefutrechtoost.nl/contact/view/form

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info