Beheerpakketten voor natuur en landschap 2023

Maart 2023

Beheerpakketten voor natuur en landschap 2023

 Het is weer mogelijk beheerpakketten af te sluiten voor agrarisch natuur en landschapsbeheer in 2023. Dat kan via het Agrarisch Collectief Utrecht Oost.

Vooraf is overleg nodig met de veldcoördinator, en worden de doelen vastgesteld. Er is veel mogelijk, passend bij leefgebieden en categorieën van de plek van het boerenbedrijf. Zoals: open grasland (weidevogels), dooradering, water, klimaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen productieve agrarische grond (A pakketten), landschapselementen (L pakketten met bv. sloten, poelen) en maatwerkpakketten die door het collectief zijn vastgesteld (Z pakketten). Voor meer informatie: zie brochure  https://www.collectiefutrechtoost.nl/images/beheerpakketten_2023_webversie.pdf

contact met Collectief Utrecht Oost, https://www.collectiefutrechtoost.nl/contact/view/form

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan