Eendenkooi in Hollandsche Rading open voor bezoek

Augustus 2020

 

 

Elk laatste weekeind van de maand -tot en met 25 oktober- kunt u de eendenkooi aan de Kanaaldijk weer bezoeken. Aanmelden is niet nodig: u kunt naar de eendenkooi fietsen en tussen 12 en 16 uur meegaan met een groepje onder leiding van een vrijwilliger. U krijgt uitleg over de werking van de eendenkooi, die tot 1973 in gebruik was om eenden te vangen. Dat waren er in die tijd nog 2000 per jaar; de eenden werden gevangen tussen 15 augustus en 31 januari. De vangst werd verkocht aan restaurants en poeliers.

Deelname is gratis, maar een bijdrage aan de kosten van onderhoud van de eendenkooi ( door vrijwilligers) wordt op prijs gesteld. De rondleiding start bij de ingang van de eendenkooi, halverwege de Kanaaldijk (Hollandsche Rading).

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!