Katten en vogelsterfte

December 2019

Katten jagen op vogels, muizen, kikkers en padden.  Dat is hun instinct en daar worden ze ook oorspronkelijk voor in huis gehouden. Maar de invloed van kattenjacht op de vogelstand is groot, té groot vinden wetenschappers.

Uit onderzoek blijkt, dat katten wereldwijd veel meer vogelsterfte veroorzaken dan alle andere oorzaken samen. Afgezien van vernietiging van leefgebied. Ons land heeft tussen 2 ½ en 4 miljoen huiskatten. Het aantal zwerfkatten wordt tussen 135.000 en 1,2 miljoen geschat. Samen vangen ze tientallen tot honderden miljoenen prooien per jaar. Een kwart daarvan zijn vogels (tussen 20 en 200 miljoen per jaar).

Verwilderde katten vormen een ecologisch probleem. In Limburg, Utrecht en Friesland mogen ze worden afgeschoten in natuurgebieden.  Jaarlijks zijn dat er 8 a 13.000. Een oplossing is ook het grootschalig vangen en castreren; maar de populatie wilde katten neemt alleen af als er 75% of meer "behandeld"worden. Dat lukt gewoon niet.  In de duinen van de Waddeneilanden en in weidevogelreservaten vormen katten een groot probleem.  Daar zijn grondbroedende vogels massaal de klos. In natuurlijke situaties lopen er ook kleine roofdieren, maar de aantallen liggen dan een factor 10  tot 20 lager.

Wat kun je zelf doen? Een belletje aan een halsband, 's nachts binnenhouden, nestkastjes veilig ophangen, kattengordels om de bomen.  En stekelige struiken in de tuin: daar zijn vogels veilig.

Zoddenwandeling

Ieder seizoen is geschikt om lopend de Zodden in het Noorderpark te bezoeken! Er zijn twee gemarkeerde wandelingen. Beide starten vanaf de parkeerplaats van Museumboerderij Vredegoed in Tienhoven. Het Zoddenpad is 13 kilometer (klompenpad) , het Vredevoetpad is 7 kilometer lang (markering van Natuurmonumenten). Beide paden voeren door het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen. Bijzondere vogels en bloemen in natte weidse natuur! (trek waterdichte schoenen aan!).

zoddenpad

vredevoetpad