Plasdras weiland een succes?

Mei 2020

In dit droge voorjaar lijkt het plasdras weiland toch succesvol. Weidevogels hebben de plasjes gauw in de gaten en strijken er neer om te foerageren.

Uit het gebied rond Kamerik (Agrarisch Collectief Rijn Vecht Venen) komen enthousiaste berichten over de weidevogels op de plasdras grond. De grutto lijkt het dit jaar goed te doen: de vogels zoeken de plas meteen op als die weer wordt nat gepompt. Er worden meer grutto’s geteld dan vorig jaar. Ook in het Noorderpark bezoeken Tureluur, Scholekster, Kievit en Grutto het natte land. Of er met succes gebroed is, moet worden afgewacht. De vogels zijn in ieder geval aanwezig. Ze broeden niet bij de plasjes, maar op grasland met hoger gras en gevarieerde plantengroei, zodat de jongen kunnen schuilen en insecten eten.

De kale grasvelden van de moderne landbouw zijn niet meer geschikt voor weidevogels. Er wordt te vroeg gemaaid en er zijn geen bloemrijke gebieden met insecten meer. Het is prachtig dat een kleinschalig initiatief als zo’n plasdras landje al direct in het eerste jaar succes heeft. We zijn benieuwd naar de vogeltellingen!

Heeft u ook belangstelling? Neem contact op met Agrarisch Collectief Utrecht Oost voor hulp en informatie over subsidies via https://www.collectiefutrechtoost.nl/    of bij onze ANV Noorderpark

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info