Plasdras weiland een succes?

Mei 2020

In dit droge voorjaar lijkt het plasdras weiland toch succesvol. Weidevogels hebben de plasjes gauw in de gaten en strijken er neer om te foerageren.

Uit het gebied rond Kamerik (Agrarisch Collectief Rijn Vecht Venen) komen enthousiaste berichten over de weidevogels op de plasdras grond. De grutto lijkt het dit jaar goed te doen: de vogels zoeken de plas meteen op als die weer wordt nat gepompt. Er worden meer grutto’s geteld dan vorig jaar. Ook in het Noorderpark bezoeken Tureluur, Scholekster, Kievit en Grutto het natte land. Of er met succes gebroed is, moet worden afgewacht. De vogels zijn in ieder geval aanwezig. Ze broeden niet bij de plasjes, maar op grasland met hoger gras en gevarieerde plantengroei, zodat de jongen kunnen schuilen en insecten eten.

De kale grasvelden van de moderne landbouw zijn niet meer geschikt voor weidevogels. Er wordt te vroeg gemaaid en er zijn geen bloemrijke gebieden met insecten meer. Het is prachtig dat een kleinschalig initiatief als zo’n plasdras landje al direct in het eerste jaar succes heeft. We zijn benieuwd naar de vogeltellingen!

Heeft u ook belangstelling? Neem contact op met Agrarisch Collectief Utrecht Oost voor hulp en informatie over subsidies via https://www.collectiefutrechtoost.nl/    of bij onze ANV Noorderpark

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu