Projecten 2022 boerensloten

April 2022

 

In 2022 zijn er verschillende mogelijkheden om boerensloten te monitoren en de waterkwaliteit te beoordelen.

Het project (S)ken je sloot is een project van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (A.G.V.) en vier Collectieven, waaronder Collectief Utrecht Oost. U onderzoekt een of meer sloten met behulp van een app op uw telefoon. In juni / juli worden onder andere doorzicht, waterkolom, dikte baggerlaag, soorten plantenbegroeiing, voorkomen van de Amerikaanse rivierkreeft  genoteerd. Deze waarnemingen zijn aanwijzingen voor de waterkwaliteit. Er is geen speciale kennis nodig. Wel een telefoon met internet, hark met maatstrepen en waterplanten zoekkaart.

Het project Bloeiende boerensloot is een vergelijkbaar project, maar dan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Ook hier onderzoekt u een aantal sloten op kenmerken zoals doorzicht, baggerlaag, plantenbegroeiing en legt de gegevens vast op het meetformulier of op de website https://survey123.arcgis.com/share/5fc31698555c4204a54e393e5ca488a8?open=menu

Voor beide onderzoeken geldt een vergoeding van 90 euro per deelnemer en 17.50 per sloot.

 

Het Regionaal partnerschap bodem en water heeft ook in 2022 weer mogelijkheden tot deelname. Bij AGV kunt u jaarrond inschrijven, bij HDSR is de inschrijving weer open vanaf 25 april 2022. Op onze website vindt u meer informatie.

 

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Neem contact op met Dirk Jan Bleijerveld (06-31513211 of d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl  ). Ook voor zoekkaarten.

 

 

Foto’s : Agrarisch Collectief Utrecht Oost

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info