Subsidie waterschappen: Regionaal Partnerschap Bodem en Water

Februari 2020

De waterschappen H.D.S.R. en A.G.V. hebben samen een subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem opgezet. Inmiddels is 2020 al het 3e jaar.
Het doel van de subsidies is dat er geïnvesteerd wordt in extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

 

Er zitten een paar kleine verschillen tussen de voorwaarden van de twee waterschappen:

 

H.D.S.R.

A.G.V.

Openstelling regeling

04-04-2020

02-01-2020

Individuele aanvraag?

NEE, minimaal 2 agrariërs

Ja, dat mag. Meer mag ook

Beperking subsidiebedrag?

Voor veegmachine

Nee

 

Voor waterdrinkbak

Nee

 

Verder is de regeling gelijk:

Voor een aantal maatregelen geldt 40%, en voor een aantal maatregelen 75% subsidie.
Per maatregel maximaal 5.000 euro. Per bedrijf maximaal 10.000 euro.
Het is dus mogelijk om te investeren in meerdere maatregelen, tot een maximum van 10.000 euro.

 

Maatregelen die onder de 40% subsidie vallen zijn onder andere:

  • ·        Investeringen in precisiebemesting, waaronder fertigatie.
  •      Investeringen in spuitapparatuur en/of spuittechnieken die verder gaan dan de wettelijke verplichting
  • Investeringen van vaste rijpaden op het perceel, aanschaf GPS materiaal voor op de trekker;
  • ·        Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen voor “betere goede landbouwpraktijk”.

 

Maatregelen die onder de 75% subsidie vallen zijn onder andere:

  • ·        Inrichting zuiveringssystemen drainagewater
  • ·        Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen. Denk aan scheiding vuil en schoon water, opvang perssappen bij kuilplaten gebouwd voor 2015;
  • ·        Plaatsing drinkbakken en afrastering om vertrapping slootkanten en uitspoeling nutriënten te voorkomen;
  • ·        Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken;
  • ·        Aanleg droge bufferstroken, breder dan de wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone.

HDSR                                                        AGV

meer info: de watermakelaar van Collectief Utrecht Oost:
D.J. Bleijerveld, 06 315 13 211, d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

 

 

Oeverzwaluwenwand

Kent u oeverzwaluwen? Wist u dat ze elk jaar op en neer vliegen naar de Sahel?  En hier geen nestgelegenheid meer vinden omdat we geen bochtige rivieren meer hebben? Daarom is de zandige steile wand gemaakt aan het water van de Groene Dijk, hoek Kooijdijk (Groenekan). De hele kolonie maakt er gangen voor het nest. Acrobatisch in de lucht boven het water om insecten te vangen. Ga zitten op het bankje en geniet!