Wintervoedselakkers

Juli 2022

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft zich dit voorjaar laten informeren over wintervoedselakkers. Daar groeien granen en akkerkruiden die niet geoogst worden en pas volgend voorjaar ondergeploegd en bemest. In zulke akkers schuilen overwinterende akkervogels (bv veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper). In de zomer vinden talloze insecten en vogels er voedsel, en worden uilen en andere roofvogels aangetrokken (veldmuizen!).

Zo’n winterakker is van groot belang voor de biodiversiteit. Het hoeft niet om een hele akker te gaan: randen zijn ook een goede optie mits met behoorlijke breedte en onderling niet te ver uit elkaar gelegen. Insecten hebben immers maar beperkt verspreidingsgebied.

Op initiatief van BoerenNatuur, Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Agrarische natuur Drenthe (AND) werd in maart zo’n akker bezocht in Rolde. Een prachtig en rijk boerenland.

Kijk ook op: https://www.landbouwmetnatuur.nl/maatregelen/wintervoedselakker/

Museumboerderij Vredegoed

Vraagt u zich af hoe de mensen hier 100 jaar geleden werkten en leefden? Museumboerderij Vredegoed heeft gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de veenpolder. De boerderij zelf is een rijksmonument en nog in bedrijf als schapenboerderij. Mooi gelegen in het oude land langs fiets- en wandelroutes. Bezoek, rondleidingen, excursies in boerenland. Ook koffie met iets lekkers.

Meer info