Wintervoedselakkers

Juli 2022

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft zich dit voorjaar laten informeren over wintervoedselakkers. Daar groeien granen en akkerkruiden die niet geoogst worden en pas volgend voorjaar ondergeploegd en bemest. In zulke akkers schuilen overwinterende akkervogels (bv veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper). In de zomer vinden talloze insecten en vogels er voedsel, en worden uilen en andere roofvogels aangetrokken (veldmuizen!).

Zo’n winterakker is van groot belang voor de biodiversiteit. Het hoeft niet om een hele akker te gaan: randen zijn ook een goede optie mits met behoorlijke breedte en onderling niet te ver uit elkaar gelegen. Insecten hebben immers maar beperkt verspreidingsgebied.

Op initiatief van BoerenNatuur, Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Agrarische natuur Drenthe (AND) werd in maart zo’n akker bezocht in Rolde. Een prachtig en rijk boerenland.

Kijk ook op: https://www.landbouwmetnatuur.nl/maatregelen/wintervoedselakker/

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan